ADS ADS ADS ADS
Boku no Hero Academia (My Hero Academia) (ภาค1-2) ตอนที่ 1-38+OVA จบ
ตัวอย่าง
Boku no Hero Academia (My Hero Academia) (ภาค1-2) ตอนที่ 1-38+OVA จบ
เรื่องย่อ

เมื่อทุกคนกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษกันหมด ซึ่งแน่นอนผู้มีพลังพิเศษพวกเขาก็ต้องมีอาชีพเป็นฮีโร่สิจริงไหม จะเป็นยังไงเมื่อเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฮีโร่ แล้วเหล่าอาชญากรซึ่งพวกเขานั้นมีพลังพิเศษกันหมด มิโดริยะ อิสึกุ ตัวเอกของเรื่องที่ไม่มีเลย แต่อยากเป็นฮีโร่อันดับหนึ่ง เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงกันเมื่อคนที่ไม่มีพลังพิเศษอย่างมิโดริยะ ถ้าสักวันได้กลายเป็นผู้มีพลังพิเศษขึ้นมา


แฟนซับ/เครดิต : Ore-Fs / Google Translate Fansub
WATCH ONLINE

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 01 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 02 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 03 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 04 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 05 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 06 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 07 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 08 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 09 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 10 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 11 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 12 ซับไทย

Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ตอนที่ 13 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (01) ตอนที่ 14 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (02) ตอนที่ 15 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (03) ตอนที่ 16 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (04) ตอนที่ 17 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (05) ตอนที่ 18 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (06) ตอนที่ 19 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (07) ตอนที่ 20 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (08) ตอนที่ 21 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (09) ตอนที่ 22 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (10) ตอนที่ 23 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (11) ตอนที่ 24 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (12) ตอนที่ 25 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (13) ตอนที่ 26 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (14) ตอนที่ 27 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (15) ตอนที่ 28 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (16) ตอนที่ 29 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (17) ตอนที่ 30 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (18) ตอนที่ 31 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (19) ตอนที่ 32 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (20) ตอนที่ 33 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (20) ตอนที่ 34 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (22) ตอนที่ 35 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 (23) ตอนที่ 36 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 OVA 01 ซับไทย

Boku no Hero Academia 2nd Season ภาค 2 OVA 02 ซับไทย