Schwarzesmarken ตอนที่ 1-12 [จบ]
ตัวอย่าง
Schwarzesmarken ตอนที่ 1-12 [จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องย่อ เรื่องราวในกองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ


แฟนซับ/เครดิต : Kumakuro-FS
fix