ADS ADS ADS ADS
Zhen Hun Jie Bei Luo Shi Men Pian Part 2 เพชฌฆาตสับอสูร ภาคที่ 2 ตอนที่ 1-11 ซับไทย (อนิเมะจีน)
ตัวอย่าง
Zhen Hun Jie Bei Luo Shi Men Pian Part 2 เพชฌฆาตสับอสูร ภาคที่ 2 ตอนที่ 1-11 ซับไทย (อนิเมะจีน)
เรื่องย่อ

ภาคต่อของเพชฌฆาตสับอสูร การผจญภัยในโลกวิญญาณของเซี่ยหลิง และผู้คุมวิญญาณแห่งถนนหลั่วซา ปฎิบัติการอันน่าตื่นเต้นของเหล่าผู้คุมวิญญาณจึงเริ่มขึ่น!


แฟนซับ/เครดิต :