ADS ADS ADS ADS
Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 1-47 ซับไทย (อนิเมะจีน)
ตัวอย่าง
Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 1-47 ซับไทย (อนิเมะจีน)
เรื่องย่อ

ในตอนท้ายของปฏิทินปี 2020 ทวีปสเติร์นซึ่งได้มาถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมเนื่องจากความอ่อนล้าขององค์ประกอบเวทมนตร์นำไปสู่การทำลายล้างของทวีปภายใต้พายุที่เป็นโมฆะ Ye Xuan เทพแห่งกฎหมายองค์สุดท้ายในแผ่นดินใหญ่ตื่นขึ้นอย่างไม่คาดคิดในยุคของอารยธรรมเวทมนตร์ที่รุ่งเรืองเมื่อสามพันปีก่อนและกลายเป็นนักเรียนธรรมดาที่ Sith Magic Academy ที่ชายแดนของอาณาจักรออร์แลนโดทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นดินใหญ่ Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ เพื่อรักษาแผ่นดินใหญ่และป้องกันไม่ให้จุดจบมาถึง Ye Xuan จึงเริ่มสำรวจความลึกลับของความวุ่นวายอันมืดมิดที่นำไปสู่การสูญสิ้นขององค์ประกอบเวทย์มนตร์ในแผ่นดินใหญ่เมื่อสามพันปีก่อนเพื่อป้องกันวิกฤตแผ่นดินใหญ่


แฟนซับ/เครดิต :
WATCH ONLINE

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 01 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 02 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 03 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 04 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 05 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 06 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 07 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 08 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 09 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 10 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 11 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 12 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 13 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 14 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 15 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 16 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 17 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 18 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 19 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 20 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 21 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 22 ซับไทย

Wan Jie Fa Shen เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ตอนที่ 23 ซับไทย