Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 1-150 พากย์ไทย (อนิเมะจีน)
ตัวอย่าง
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 1-150 พากย์ไทย (อนิเมะจีน)
เรื่องย่อ

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ...และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า"Soul Land" ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว.....


แฟนซับ/เครดิต :
WATCH ONLINE

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 65 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 66 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 67 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 68 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 69 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 70 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 71 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 72 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 73 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 147 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 148 พากย์ไทย

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 149 พากย์ไทย