Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-17 ซับไทย (ยังไม่จบ)
ตัวอย่าง
Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-17 ซับไทย (ยังไม่จบ)
เรื่องย่อ

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ


แฟนซับ/เครดิต : Nemuria-FS
WATCH ONLINE

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 01 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 02 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 03 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 04 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 05 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 06 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 07 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 08 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 09 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 10 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 11 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 12 ซับไทย / สำรองผู้กล้าตอน 12 / สำรอง2ผู้กล้าตอน 12

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 13 ซับไทย / สำรองผู้กล้าตอน 13 / สำรอง2ผู้กล้าตอน 13

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 14 ซับไทย / สำรองผู้กล้าตอน 14

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 15 ซับไทย / สำรองผู้กล้าตอน 15

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 16 ซับไทย / สำรองผู้กล้าตอน 16