Kamen rider Hibiki มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 1-48 [จบ]
ตัวอย่าง
Kamen rider Hibiki มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 1-48 [จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องราวของเหล่าผู้ฝึกตนในวิถีของอสูรหรือที่คนในยุคปัจจุบันมักจะรู้จักกันในชื่อของไรเดอร์ ทั้งที่มีตัวตนอยู่จริงแต่กลับมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นตัวจริงโดยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลที่มนุษย์ยังคงโง่เขลาและวาดกลัวต่อปิศาจหรือที่เรียกกันว่ามากาโม่จึงจำเป็นที่จะต้องนำหญิงสาวมาเป็นเครื่องสังเวยแก่โอโรจิ


แฟนซับ/เครดิต : Dex
WATCH ONLINE

ดูไม่ได้ก็เลือกสำรองนะดูได้แน่นอน (ตัวเล่นหลักอาจจะหมุนหน่อยนะตอนแรก รอหน่อยแต่ดูได้)

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

ประเภท :
Action (ต่อสู้)