Kamen rider Hibiki มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 1-48 [จบ]
ตัวอย่าง
Kamen rider Hibiki มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 1-48 [จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องราวของเหล่าผู้ฝึกตนในวิถีของอสูรหรือที่คนในยุคปัจจุบันมักจะรู้จักกันในชื่อของไรเดอร์ ทั้งที่มีตัวตนอยู่จริงแต่กลับมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นตัวจริงโดยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลที่มนุษย์ยังคงโง่เขลาและวาดกลัวต่อปิศาจหรือที่เรียกกันว่ามากาโม่จึงจำเป็นที่จะต้องนำหญิงสาวมาเป็นเครื่องสังเวยแก่โอโรจิ


แฟนซับ/เครดิต : Dex
fix
WATCH ONLINE

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

มาสไรเดอร์ ฮิบิกิ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

ประเภท :
Action (ต่อสู้)