Astro Boy Tetsuwan Atom เจ้าหนูปรมาณู ตอนที่ 1-50 [จบ]
ตัวอย่าง
Astro Boy Tetsuwan Atom เจ้าหนูปรมาณู ตอนที่ 1-50 [จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องราวของ Astro Boy เกิดขึ้นในโลกแห่งอาคตเมื่อ ดร.เทนมะ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะได้สร้างหุ่นยนตร์เด็กที่มีพลังมหาศาล โดยหวังว่าจะสามารถทดแทนลูกชายของเขาที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุ แต่เมื่อเจ้าหนูปรมาณูไม่สามารถทดแทนสิ่งที่ดร.เทนมะคาดหวังไว้ได้ เจ้าหนูปรมาณูจึงออกเดินทางเพื่อแสวงหาการยอมรับ ซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากผู้ที่สร้างเขาขึ้นมา แต่กลับได้เจอกับโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนตร์เขาจึงกลับมาเพื่อกอบกู้โลกจากเหล่าร้าย และหวังว่าคนที่ปฏิเสธเขาไปแล้ว จะหันกลับมายอมรับในตัวเขา


แฟนซับ/เครดิต : Rose
WATCH ONLINE

Astro Boy ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Astro Boy ตอนที่ 52 พากย์ไทย