ADS ADS ADS ADS
Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari ตอนที่ 1-12 [จบ]
ตัวอย่าง
Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari ตอนที่ 1-12 [จบ]
เรื่องย่อ

เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม


แฟนซับ/เครดิต : Aho-Rakuen